SERVICE

งานบริการครบวงจรให้คำแนะนำและความรู้ ความเข้าใจรวมถึงอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ ให้มากที่สุด

SERVICE

งานบริการครบวงจรให้คำแนะนำและความรู้ ความเข้าใจรวมถึงอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ ให้มากที่สุด

งานบริการครบวงจรให้คำแนะนำและความรู้ ความเข้าใจรวมถึงอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ ให้มากที่สุด

การติดตั้งตลับลูกปืน ( Mounting ) และการถอดตลับลูกปืน
( Dismounting )

เราใส่ใจและให้ความสำคัญ กับการบริการ ไม่ใช่แค่การขายสินค้า เช่น ตลับลูกปืน หากติดตั้งไม่ถูกวิธี หรือใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนสั้นลง หรือเสียหายก่อนเวลาอันควร จากการประเมินความเสียหายคิดเป็น 16% ของสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งหมด สำหรับลูกค้าที่สนใจ TPS Bearing มีการแนะนำวิธีการติดตั้งอย่างถูกวิธี มีเครื่องมือสำหรับงานติดตั้ง และการถอดตลับลูกปืนไว้บริการ หรือสนใจสินค้า

งานตั้งศูนย์เพลา ( Shaft Alignment ) และการตั้งแนวสายพาน (Belt Alignment)

งานตั้งศูนย์เพลา ( Shaft Alignment ) และงานตั้งแนวสายพาน ( Belt Alignment ) เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว แม่นยำด้วยเครื่องมือที่สามารถจัดตั้งศูนย์เพลา ด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมทั้งบริการการเช่ายืมเครื่องมือ พร้อมทั้งให้คำแนะนำระหว่างการใช้งาน และบริการติดตั้ง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในงาน ตั้งศูนย์เพลา ( Shaft Alignment ) สอบถามเพิ่มเติม

Vibration Service

บริการงานตรวจวัด และวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของเครื่องจักรได้โดยไม่ต้อง หยุดเดินเครื่องจักร สามารถระบุถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงให้คำแนะนำถึงวิธีการแก้ไข และมีการรายงานผล เพื่อเตรียมการวางแผนในการซ่อมบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องหยุดกะทันหันโดยไม่ทราบถึงสาเหตุซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อขบวนการผลิตทำให้บริษัทต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการเตรียมการสั่งอะไหล่ (Spare Part) ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

การฝึกอบรม

  • ฝึกอบรมนอกสถานที่
    เราสามารถนำห้องฝึกอบรมเคลื่อนที่ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมไปถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะนำความรู้มาให้ลูกค้าถึงบริษัทฯ
  • การจัดอบรมภายในบริษัท และ SKF Learning center
    TPS Bearing มีการจัดอบรมสัมมนาที่บริษัท เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ประเภทต่างๆ และยังสามารถนำลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ SKF Learning center ที่จัดไว้สำหรับลูกค้าที่สนใจนำเทคโนโลยีใหม่ๆไปพัฒนาโรงงาน หรือระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com