11 รายการ

TP and TPM

HDDF - Inch dimensions

HDDF - Metric dimensions

Metric dimensions d1 = 2.7 - 58 mm

Metric dimensions d1 = 53 - 195 mm

Metric dimensions d1 = 195 - 400 mm

Metric dimensions d1 = 400 - 550 mm

Metric dimensions d1 = 550 - 792 mm

Metric dimensions d1 = 775 - 1,105 mm

Metric dimensions d1 = 1,105 - 1,640 mm

Metric dimensions d1 = 1,625 - 2,020 mm

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com