หมวดสินค้า

ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
SKF LUBRICATION MANAGEMENT

เรามีระบบเติมสารหล่อลื่นมากมาย มีระบบ Single Line ,Dual Line ,Multi Line ,Progressive Line รวมถึงระบบหล่อลื่นโซ่ ทั้งแบบแปลง แบบสเปร์ และแบบฉีดเข้าข้อโซ่ โดยแต่ละระบบมีปั้ม (pump) และระบบให้เลือกหลายหลายแบร์น เช่น SKF Lubrication system ,Lincoln pump , Vogel lubrication system , Delimon pump เป็นต้น

9 รายการ

Manually operated pumps

Electrically operated pump

Air - operated pumps

Block  metering devices

Change-over valves

Shut-off (way) valve

Pressure switch

Electric pressure switches/transmitter

Electronic controller

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com