หมวดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา
SKF MAINTENANCE AND LUBRICATION PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุงรักษาตลับลูกปืน และสารหล่อลื่นของเครื่องจักร จากการวิจัยอย่างจริงจังเพื่อยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน ได้พบว่าประมาณ 25% ของประสิทธิภาพการทำงานของตลับลูกปืนนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของตลับลูกปืน แต่ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การติดตั้ง การหล่อลื่น และการบำรุงรักษา กลับส่งผลมากที่สุดต่ออายุการใช้งานของตลับลูกปืน ด้วยความพยายามที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้อง ในส่วนของเครื่องมือ และเทคโนโลยีแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้ตลับลูกปืนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด SKF Maintenance Products ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1973 เพื่อบริการเครื่องมือบำรุงรักษา และสารหล่อลื่นอย่างเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา และสารหล่อลื่นของ SKF ( SKF Maintenance and Lubrication Products ) มีอุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องมือในการติดตั้งตลับลูกปืน( Mounting tools) อุปกรณ์ถอดตลับลูกปืน (Dismounting tools) เครื่องมือทำความร้อนตลับลูกปืน (Heating tools) เครื่องมือการจัดแนวมู่เล่ย์ และเครื่องมือตั้งศูนย์เพลา (Alignment tools) อุปกรณ์ใช้ในการหล่อลื่น อุปกรณ์อัดน้ำมัน (Hydraulic tools) ปืนอัดจารบี (Grease Guns) ปืนอัดจารบีแบบใช้แบตเตอรี่ ( SKF Battery Driven Grease Gun) เครื่องมือเติมสารหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ (SKF SYSTEM 24) จารบีสำหรับหล่อลื่นตลับลูกปืน ( Bearing grease) จารบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food grade grease) สารหล่อลื่นสำหรับหล่อลื่นอุปกรณ์ทั่วไป ( Lubricants for non bearing applications ) และน้ำมันหล่อลื่นโซ่สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food grade chain oil)

12 รายการ

Pump with digital gauge

Hydraulic Nuts HMV ..E series

Hydraulic Nuts HMVC..E series

Dial indicator

THAP  Series

TMJL Series

72XXXX Series

226400 E Series

729101 series

THKI series

Pressure Gauges

Feeler Gauges

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com