41 รายการ

Manually operated pump units

Air-operated pumps and pump units

Air-operated barrel pumps

Electrically operated pumps and pump units

Manually operated pump units

Air operated pump units

Hydraulically operated pump units

Air operated barrel pumps

Electrically operated pump units

Electrically operated barrel pumps

Metering devices for oil

Metering devices for grease

Control units

Pressure sensors

Flow monitors and sensors

Solenoid valves

สารหล่อลื่นที่มีความสำคัญต่อเครื่องจักรมี 2 ประเภทหลักๆ คือ จาระบี ( Grease ) และน้ำมัน (oil) ทั้ง 2 ประเภทนี้มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ทั้งประเภทของเครื่องจักรที่ต้องการการหล่อลื่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้เติมสารหล่อลื่น และปริมาณในการเติมสารหล่อลื่น ที่กล่าวมานี้ล้วนมีความสำคัญที่ช่วยหล่อลื่นเครื่องจักรให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดจากสารหล่อลื่นได้ด้วย ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติของมีให้เลือกหลายระบบตามความเหมาะสมของหน้างาน ดังนี้

1.Single Line Lubrication System ระบบหล่อลื่นแบบบรรทัดเดียวคือระบบหล่อลื่นประเภทหนึ่งที่ใช้ไปป์ไลน์เดียวเพื่อกระจายน้ำมันหล่อลื่นไปยังจุดต่างๆ บนเครื่องจักร โดยปกติแล้วสารหล่อลื่นจะถูกส่งภายใต้แรงดันผ่านท่อส่งนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็นสาขาที่ป้อนไปยังจุดหล่อลื่นต่างๆ บนเครื่องจักร

2.Dual Line Lubrication System ระบบหล่อลื่นแบบท่อคู่เป็นระบบหล่อลื่นประเภทหนึ่งที่ใช้ท่อสองท่อเพื่อกระจายน้ำมันหล่อลื่นไปยังจุดต่างๆ บนเครื่องจักร โดยปกติท่อส่งเหล่านี้จะขนานกันและแบ่งออกเป็นสาขาที่ป้อนจุดหล่อลื่นต่างๆ บนเครื่อง

3.Multi Line Lubrication System ระบบหล่อลื่นแบบหลายสายเป็นระบบหล่อลื่นประเภทหนึ่งที่ใช้ท่อหลายท่อเพื่อกระจายน้ำมันหล่อลื่นไปยังจุดต่างๆ บนเครื่องจักร ท่อส่งเหล่านี้สามารถจัดเรียงในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น รูปแบบรัศมีหรือวงกลม และแบ่งออกเป็นสาขาที่ป้อนจุดหล่อลื่นต่างๆ บนเครื่องจักร

4.Progressive Line Lubrication System ระบบหล่อลื่นแบบท่อโปรเกรสซีฟเป็นระบบหล่อลื่นประเภทหนึ่งที่ใช้ไปป์ไลน์เดียวเพื่อกระจายน้ำมันหล่อลื่นไปยังจุดต่างๆ บนเครื่องจักร ท่อส่งแบ่งออกเป็นสาขาที่ป้อนจุดหล่อลื่นต่างๆ บนเครื่องจักร และแต่ละสาขามีวาล์ววัดแสงที่ควบคุมการไหลของน้ำมันหล่อลื่นไปยังจุดนั้น

ทั้งนี้ระบบยังมีให้เลือกหลายหลายแบร์น เช่น SKF Lubrication system ,Lincoln pump , Vogel lubrication system , Delimon pump เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com