หมวดสินค้า

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา
SKF MAINTENANCE AND LUBRICATION PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุงรักษาตลับลูกปืน และสารหล่อลื่นของเครื่องจักร จากการวิจัยอย่างจริงจังเพื่อยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืน ได้พบว่าประมาณ 25% ของประสิทธิภาพการทำงานของตลับลูกปืนนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของตลับลูกปืน แต่ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การติดตั้ง การหล่อลื่น และการบำรุงรักษา กลับส่งผลมากที่สุดต่ออายุการใช้งานของตลับลูกปืน ด้วยความพยายามที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้อง ในส่วนของเครื่องมือ และเทคโนโลยีแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้ตลับลูกปืนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด SKF Maintenance Products ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1973 เพื่อบริการเครื่องมือบำรุงรักษา และสารหล่อลื่นอย่างเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษา และสารหล่อลื่นของ SKF ( SKF Maintenance and Lubrication Products ) มีอุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องมือในการติดตั้งตลับลูกปืน( Mounting tools) อุปกรณ์ถอดตลับลูกปืน (Dismounting tools) เครื่องมือทำความร้อนตลับลูกปืน (Heating tools) เครื่องมือการจัดแนวมู่เล่ย์ และเครื่องมือตั้งศูนย์เพลา (Alignment tools) อุปกรณ์ใช้ในการหล่อลื่น อุปกรณ์อัดน้ำมัน (Hydraulic tools) ปืนอัดจารบี (Grease Guns) ปืนอัดจารบีแบบใช้แบตเตอรี่ ( SKF Battery Driven Grease Gun) เครื่องมือเติมสารหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ (SKF SYSTEM 24) จารบีสำหรับหล่อลื่นตลับลูกปืน ( Bearing grease) จารบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food grade grease) สารหล่อลื่นสำหรับหล่อลื่นอุปกรณ์ทั่วไป ( Lubricants for non bearing applications ) และน้ำมันหล่อลื่นโซ่สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food grade chain oil)

16 รายการ

Food grade lubricants

Special lubricants

Bearing greases

LAGD series

TLSD series

TLMR series

TLMP series

Grease Guns

TLGB 20 series

LAGF series

LAGG series

Grease Meter

LAGS 8 kit

LAGN 120

LAHD series

LAOS series

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com