หมวดสินค้า

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ
SKF BEARING & BEARING UNITS

SKF ผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนา และผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช่จ่ายในการซ่อมบำรุง ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ SKF ในรุ่น EXPLORER ที่สามารถเพิ่มอายุการใช้ได้นานถึง 3 เท่า ตลับลูกปืนที่ออกแบบเฉพาะงาน เช่น

  • ตลับลูกปืนที่ใช้สำหรับงานที่มีอุณหภูมิสูง ใช้วัสดุกราไฟท์ ทีถูกอบร้อนเข้าไว้ในพื้นที่ว่างของตลับลูกปืน เพื่อทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่น ปกป้องตลับลูกปืนจากการปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตลับลูกปืนสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตขนมปัง ผลิตแป้ง ผลิตน้ำดื่ม ผลิตอาหารทุกประเภท เป็นต้น
  • ตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า INSOCOAT ด้วยการพ่นพลาสม่าสารเคลือบด้วยเซรามิค ทำหน้าที่เหมือนฉนวนที่ป้องกันตลับลูกปืนจากความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตลับลูกปืน
  • ตลับลูกปืน HYBRID ที่นำวงแหวนเหล็กมารวมกับเม็ดลูกกลิ้ง และรางวิ่งที่ทำมาจาก SILICONE NITRIDE วัสดุที่มีความแข็งระดับสูงมากและไม่นำไฟฟ้า นอกจากนี้ HYBRID BEARING สามารถรองรับงานที่มีความเร็วรอบสูง และภาวะที่การหล่อลื่นไม่สมบูรณ์ ทนทานต่อความเสียหายอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับลูกปืนเหล็กล้วน
  • ตลับลูกปืนในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (SUPER-PRECISION) เช่น ตลับลูกปืนในเครื่อง CNC เป็นต้น

9 รายการ

302XX

303XX

313XX

320XX

322XX

323XX

330XX

331XX

332XX

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว และตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยวแบบจับคู่ นอกจากนี้ยังมีตลับลูกปืนเม็ดเรียวแบบสองแถวและแบบสี่แถว ซึ่งใช้ในเครื่องรีดโลหะเป็นส่วนใหญ่ เติมเต็มให้ครอบคลุมช่วงความต้องการใช้งานอย่างสมบูรณ์

ลักษณะเฉพาะของตลับลูกปืน
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวเป็นตลับลูกปืนที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้คือ ส่วนกรวย (cone) ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนในและชุดเม็ดลูกกลิ้งพร้อมรัง สามารถติดตั้งแยกอิสระจากเบ้า (cup, วงแหวนนอก) ได้

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF ได้รับการออกแบบให้ผิวสัมผัสภายในเป็นแบบล็อคการิทึ่ม ส่งผลให้มีการกระจายแรงภายในตลับลูกปืนอย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอ และผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดเรียวด้านใหญ่ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เกิดการสร้างชั้นฟิล์มหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน และทำให้ตลับลูกปืนมีความได้รับผลกระทบจากการเยื้องแนวน้อยลงด้วย

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยวแบบพื้นฐาน ครอบคลุมตลับลูกปืนขนาดที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั้งที่มีมิติหน่วยเป็นเมตริกและนิ้ว ซึ่งได้รับการผลิตตามมาตรฐาน ISO 355:1997 และมาตรฐาน ANSI/ABMA 19.2-1994 ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

  • ตลับลูกปืนสำหรับงานทั่วไป
  • ตลับลูกปืนสมรรถนะสูงรุ่น CL7C และ
  • ตลับลูกปืนพร้อมหน้าแปลนที่วงแหวนนอก
  • ตลอดจน ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยวแบบเข้าคู่

สำหรับการใช้งานตลับลูกปืนในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างเลวร้าย เช่น ในบริเวณที่น้ำมันหล่อลื่นมีอัตราสิ่งแปลกปลอมสูง, อุณหภูมิการทำงานสูง, หรือมีแรงกระทำต่อตลับลูกปืนอย่างรุนแรง SKF สามารถจัดหาตลับลูกปืนเม็ดเรียวที่ทนทานต่อการสึกหรอโดยเฉพาะได้ด้วย

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF สำหรับลักษณะงานทั่วไป ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนของวงแหวนใน, ผิวด้านข้างของเม็ดลูกกลิ้ง และรูปทรงของผิวสัมผัสรางวิ่ง

กระบวนการผลิตด้วยความแม่นยำสูงทำให้การปรับตั้งตลับลูกปืนสองตลับเข้าด้วยกันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงสมรรถนะการทำงานให้ดีมากขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการใช้งาน

คุณสมบัติของตลับลูกปืนรุ่น CL7C
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF รุ่น CL7C เป็นตลับลูกปืนที่เหมาะสำหรับใช้รับแรงรุนสูงๆ ตัวอย่างเช่น ตลับลูกปืนในห้องเกียร์ ตลับลูกปืนเหล่านี้ (ต้องติดตั้งด้วยให้มีพรีโหลดเล็กน้อยเพื่อความเสถียรในขณะทำงาน) มีคุณลักษณะด้านความเสียดทานที่พิเศษ มีความแม่นยำในการทำงานมาก และมีความสามารถในการรับแรงรุนสูง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกียร์สามารถขบกันได้อย่างแม่นยำ

ตลับลูกปืนพร้อมหน้าแปลนที่วงแหวนนอก
ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF บางขนาดจะมีหน้าแปลนที่วงแหวนนอก ตลับลูกปืนที่มีหน้าแปลนด้านนอกนี้สามารถติดตั้งเข้ากับตัวเสื้อได้ง่ายดาย และทำให้การจัดวางตลับลูกปืนกะทัดรัดขึ้น ตัวเสื้อก็สามารถผลิตได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีบ่าที่ตัวเสื้อแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com