หมวดสินค้า

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ
SKF BEARING & BEARING UNITS

SKF ผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนา และผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช่จ่ายในการซ่อมบำรุง ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ SKF ในรุ่น EXPLORER ที่สามารถเพิ่มอายุการใช้ได้นานถึง 3 เท่า ตลับลูกปืนที่ออกแบบเฉพาะงาน เช่น

 • ตลับลูกปืนที่ใช้สำหรับงานที่มีอุณหภูมิสูง ใช้วัสดุกราไฟท์ ทีถูกอบร้อนเข้าไว้ในพื้นที่ว่างของตลับลูกปืน เพื่อทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่น ปกป้องตลับลูกปืนจากการปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ตลับลูกปืนสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตขนมปัง ผลิตแป้ง ผลิตน้ำดื่ม ผลิตอาหารทุกประเภท เป็นต้น
 • ตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า INSOCOAT ด้วยการพ่นพลาสม่าสารเคลือบด้วยเซรามิค ทำหน้าที่เหมือนฉนวนที่ป้องกันตลับลูกปืนจากความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตลับลูกปืน
 • ตลับลูกปืน HYBRID ที่นำวงแหวนเหล็กมารวมกับเม็ดลูกกลิ้ง และรางวิ่งที่ทำมาจาก SILICONE NITRIDE วัสดุที่มีความแข็งระดับสูงมากและไม่นำไฟฟ้า นอกจากนี้ HYBRID BEARING สามารถรองรับงานที่มีความเร็วรอบสูง และภาวะที่การหล่อลื่นไม่สมบูรณ์ ทนทานต่อความเสียหายอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับลูกปืนเหล็กล้วน
 • ตลับลูกปืนในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (SUPER-PRECISION) เช่น ตลับลูกปืนในเครื่อง CNC เป็นต้น

36 รายการ

213XX E

222XX CC/W33

222XX E

223XX CC/W33

223XX E

230XX CC/W33

231XX CC/W33

232XX CC/W33

240XX-CCW33

241XX CC/W33

213XX EK

222XX CCK/W33

222XX EK

223XX CCK/W33

223XX EK

230XX CCK/W33

ตลับลูกปืนมาตรฐาน
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF รุ่นมาตรฐานประกอบด้วย

 • ตลับลูกปืนแบบเปิด
 • ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่น
 • ตลับลูกปืนสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน

นอกเหนือไปจากตลับลูกปืนรุ่นมาตรฐาน SKF ยังมีตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวชนิดพิเศษสำหรับประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เป็นการเฉพาะอีกจำนวนมาก

ตลับลูกปืนแบบเปิด
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะต่างๆ หลายแบบ ขึ้นอยู่กับอนุกรมและขนาดของตลับลูกปืน ความแตกต่างเหล่านี้คือ การจัดวางตำแหน่งของแหวนนำร่อง (Floating guide ring) การออกแบบแหวนวงในและรัง

 • C(J), CC รังเหล็กกล้าสองชิ้นอัดขึ้นรูปแบบกรอบหน้าต่างล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลน และแหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนใน
 • EC (J), ECC(J) รังเหล็กกล้าสองชิ้นอัดขึ้นรูปแบบกรอบหน้าต่างล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลน และแหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนใน และ ชุดเม็ดลูกกลิ้งได้รับการปรับปรุงเสริมความแข็งแรง
 • CA, CAC รังทองเหลืองชิ้นเดี่ยวตัดกลึงขึ้นรูป แบบกระดูกงู วงแหวนในมีขอบหน้าแปลนสำหรับประคองเม็ดลูกกลิ้งแหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนใน
 • CAF เหมือนแบบ CA แต่รังทำด้วยเหล็กกล้า
 • ECA, ECAC รังทองเหลืองชิ้นเดี่ยวตัดกลึงขึ้นรูป แบบกระดูกงู วงแหวนในมีขอบหน้าแปลนประคองเม็ดลูกกลิ้ง, แหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนในและ ชุดเม็ดลูกกลิ้งได้รับการปรับปรุงเสริมความแข็งแรง
 • ECAF เหมือนแบบ ECA แต่รังทำด้วยเหล็กกล้า
 • E รังเหล็กกล้าสองชิ้นอัดขึ้นรูป แบบกรอบหน้าต่างล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลน และวงแหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนใน สำหรับตลับลูกปืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d < 65 มม. รังเหล็กกล้าสองชิ้นอัดขึ้นรูปแบบกรอบหน้าต่างล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลนและวงแหวนนำร่องอยู่ชิดรัง สำหรับตลับลูกปืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d > 65 มม. 
 • CAFA รังเหล็กกล้าชิ้นเดี่ยวตัดกลึงขึ้นรูป แบบกระดูกงู อยู่ชิดรางวิ่งวงแหวนนอก วงแหวนในมีขอบหน้าแปลน และวงแหวนนำร่องอยู่ชิดวงแหวนใน
 • CAMA เหมือนแบบ CAFA แต่รังทำด้วยวัสดุทองเหลือง

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF ทุกรุ่นมีการผลิตทั้งแบบรูในเป็นทรงกระบอกและแบบรูเรียว ยกเว้นเฉพาะบางกรณีเท่านั้น อนึ่ง สำหรับรูเรียวของตลับลูกปืน

 • อนุกรม 240, 241, 248 และ 249 มีอัตราส่วนความเรียว 1:30 ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น K 30 และ
 • อนุกรมอื่นๆ มีอัตราส่วนความเร็ว 1: 12 ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น K

ร่องที่วงแหวนและรูสำหรับเติมสารหล่อลื่น
เพื่อความสะดวกในการหล่อลื่นตลับลูกปืนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF ถูกออกแบบให้มี

 • ร่องรอบวงแหวนและรูสำหรับสารหล่อลื่น จำนวน 3 รู ในวงแหวนนอก ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น W33 หรือ
 • เฉพาะรูสำหรับหล่อลื่น จำนวน 3 รู ในวงแหวนนอก ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น W20

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบ E มีร่องรอบวงแหวนและรู 3 รู สำหรับป้อนสารหล่อลื่นเป็นมาตรฐาน ดังนั้นจึงไม่ระบุรหัสเสริม W33 ต่อท้ายรหัสเรียกตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่น
ตลับลูกปืนแบบเม็ดโค้งสองแถวของ SKF บางรุ่นถูกออกแบบให้มีฝาปิดกันฝุ่นทั้งสองด้าน ฝาปิดกันฝุ่นได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กกล้า และผลิตจากวัสดุที่ทนต่อน้ำมันและทนการสึกหรอดังต่อไปนี้

 • ยาง Acrylonitrile butadiene (NBR) ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น 2CS
 • ยาง Hydrogenated acrylonitrile butadiene (HNBR) ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น 2CS5 หรือ
 • ยางฟลูออโร (FPM) ระบุรหัสเสริมต่อท้ายเป็น 2CS2

ตลับลูกปืนชนิดมีฝาปิด มีลักษณะเช่นเดียวกันกับตลับลูกปืนแบบเปิดทั่วๆ ไป คือมิติขนาดภายนอกก็มีลักษณะเหมือนกัน ยกเว้นตลับลูกปืนอนุกรม 222 ชนิดมีฝาปิด มีขนาดความหนามากกว่าตลับลูกปืนแบบเปิดเล็กน้อย และใช้รหัสระบุอนุกรมตลับลูกปืน BS2-22XX-2CS/VT143,BS2-22XXC-2CS,BS2-22XX-2RS5/GWZ,BS2-22XX2RSK/VT143

ตลับลูกปืนชนิดมีฝาปิดรุ่นมาตรฐานมีรูในเป็นทรงกระบอก แต่ตลับลูกปืนอนุกรม BS2-22 ส่วนใหญ่มีการผลิตเป็นรุ่นที่มีรูในเป็นรูเรียวด้วยเช่นกัน ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดทุกๆ ชนิดสามารถผลิตให้เป็นรุ่นที่มีรูเรียวได้หากมีความต้องการเป็นการเฉพาะ

ตลับลูกปืนสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน
ในงานที่มีความสั่นสะเทือน อย่างเช่นตะแกรงร่อน หรือเครื่องสั่น (exciters) เม็ดลูกกลิ้งและรังในตลับลูกปืนถูกกระตุ้นให้เกิดความเร่ง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ต้องออกแบบตลับลูกปืนให้มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติม ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF สำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน สามารถรองรับความเร่งได้สูงกว่าตลับลูกปืนมาตรฐานขนาดเดียวกันมาก

แบบ E/VA405 รังเหล็กกล้าชุบแช็งสองชิ้นอัดขึ้นรูปแบบกรอบหน้าต่างล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลน และแหวนนำร่องอยู่ชิดด้านบนของรัง

แบบ EJA/VA405 และ CCJA/W33VA405 รังเหล็กกล้าชุบแข็งสองชิ้นอัดขึ้นรูปแบบกรอบหน้าต่างแบบ EJA หรือ แบบ CCJA ล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้ง วงแหวนในไม่มีขอบหน้าแปลนและแหวนนำร่องอยู่ชิดรางวิ่งวงแหวนนอก

แบบ EJA/VA406 และ CCJA/W33VA406 ตลับลูกปืนเหล่านี้มีลักษณะการออกแบบเช่นเดียวกันกับตลับลูกปืนแบบ VA405 แต่มีวงแหวนในเคลือบผิวรูในด้วย PTFE มีการผลิตสำหรับใช้กับเพลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 85 จนถึง 200 มม. ตลับลูกปืนเหล่านี้ใช้ติดตั้งบนเพลาด้านไม่กำหนดตำแหน่ง (non-locating) ของเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันการเกิดสนิมจากการสวมหลวม (Fretting Corrosion) บริเวณผิวสัมผัสระหว่างเพลากับรูวงแหวนใน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องชุบแข็งผิวเพลาหรือเคลือบผิวเพลาเป็นพิเศษแต่อย่างใด

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com