หมวดสินค้า

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ
SKF BEARING & BEARING UNITS

SKF ผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนา และผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช่จ่ายในการซ่อมบำรุง ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ SKF ในรุ่น EXPLORER ที่สามารถเพิ่มอายุการใช้ได้นานถึง 3 เท่า ตลับลูกปืนที่ออกแบบเฉพาะงาน เช่น

  • ตลับลูกปืนที่ใช้สำหรับงานที่มีอุณหภูมิสูง ใช้วัสดุกราไฟท์ ทีถูกอบร้อนเข้าไว้ในพื้นที่ว่างของตลับลูกปืน เพื่อทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่น ปกป้องตลับลูกปืนจากการปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตลับลูกปืนสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตขนมปัง ผลิตแป้ง ผลิตน้ำดื่ม ผลิตอาหารทุกประเภท เป็นต้น
  • ตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า INSOCOAT ด้วยการพ่นพลาสม่าสารเคลือบด้วยเซรามิค ทำหน้าที่เหมือนฉนวนที่ป้องกันตลับลูกปืนจากความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตลับลูกปืน
  • ตลับลูกปืน HYBRID ที่นำวงแหวนเหล็กมารวมกับเม็ดลูกกลิ้ง และรางวิ่งที่ทำมาจาก SILICONE NITRIDE วัสดุที่มีความแข็งระดับสูงมากและไม่นำไฟฟ้า นอกจากนี้ HYBRID BEARING สามารถรองรับงานที่มีความเร็วรอบสูง และภาวะที่การหล่อลื่นไม่สมบูรณ์ ทนทานต่อความเสียหายอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับลูกปืนเหล็กล้วน
  • ตลับลูกปืนในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (SUPER-PRECISION) เช่น ตลับลูกปืนในเครื่อง CNC เป็นต้น

9 รายการ

HK XXXX

NA 48XX

NA 49XX

NA 69XX

NKI XXX/XX

NKIS XX

NK XXX/XX

NKIA XXXX

NKIB XXXX

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มเป็นตลับลูกปืนพร้อมเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกซึ่งมีขนาดเล็กและยาวเมื่อเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดลูกกลิ้งเอง ตามมาตรฐาน ISO ให้คำนิยามว่ามีความยาวตั้งแต่ 2.5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นไปและเรียกลูกกลิ้งเหล่านี้ว่าลูกกลิ้งเข็มหรือเม็ดเข็ม จะมีขนาดพื้นที่หน้าตัดน้อย และมีความสามารถในการรับแรงสูงจึงเหมาะสมกับการใช้งานที่พื้นที่หน้าตัดในแนวรัศมีค่อนข้างจำกัด

ผิวของเม็ดเข็มถูกออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดบริเวณกึ่งกลางเม็ด และค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าใกล้บริเวณปลายเม็ด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเค้นบริเวณขอบรางวิ่งซึ่งสัมผัสกับปลายเม็ดลูกกลิ้ง

SKF มี ตลับลูกปืนเม็ดเข็มและชิ้นส่วนประกอบ หลายชนิดให้เลือกใช้งาน

ชุดเม็ดเข็มพร้อมรัง (Needle roller and cage assemblies)
เป็นชิ้นส่วนที่ออกแบบให้พร้อมนำไปประกอบใช้งานได้อย่างสะดวก ทำให้สามารถออกแบบเครื่องจักรที่มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ และกินเนื้อที่น้อยที่สุดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผิวเพลาและเสื้อมีความแข็งเพียงพอใกล้เคียงกับผิวรางวิ่งของวงแหวนของตลับลูกปืนเม็ดเข็ม จนกระทั่งสามารถใช้ผิวเพลาหรือเสื้อเป็นรางวิ่งของชุดเม็ดเข็มได้ มีทั้งชนิดแถวเดี่ยวและสองแถว ซึ่งล้วนแล้วแต่มีลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย และมีรังที่สามารถบังคับแนวเม็ดเข็มได้อย่างแม่นยำ

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพ (Drawn cup needle roller bearings)
เป็นตลับลูกปืนที่มีวงแหวนนอกแบบผนังบาง ทำด้วยเหล็กแผ่นอัดขึ้นรูปมีทั้งแบบเปิด และแบบปิด ตลับลูกปืนชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือมีพื้นที่ภาคตัดขวางค่อนข้างแคบ และสามารถรับแรงได้สูง ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพใช้ในกรณีที่ผิวเสื้อไม่สามารถใช้เป็นผิวรางวิ่งของชุดเม็ดเข็มได้ตามปกติ แต่ต้องการตลับลูกปืนที่มีขนาดกะทัดรัดและราคาประหยัด การติดตั้งตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพมักใช้วิธีอัดให้เข้าไปนั่งในรูเสื้อซึ่งสะดวกและประหยัดต้นทุนในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่จำเป็นต้องมีบ่ารองรับหรือร่องแหวนภายในเสื้อ มีทั้งแบบเปิด และแบบปิด ตลับลูกปืนแบบหลังนั้นเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ตำแหน่งปลายเพลา ลักษณะการออกแบบปลายปิดของตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพทำให้ตลับลูกปืนสามารถรับแรงรุนได้เล็กน้อย

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพแบบมีซีล (Sealed Drawn Cup Needle Roller Bearings)
เหมาะสำหรับงานที่ไม่สามารถหาซีลภายนอกที่เหมาะสม หรืออาจมีเนื้อที่ติดตั้งตลับลูกปืนค่อนข้างจำกัด SKF มีตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพแบบมีซีลหลายชนิด วัสดุที่ใช้ผลิตซีลกันฝุ่นเป็นยางสังเคราะห์ชนิดโพลียูรีเธน หรือ ยางไนไตรด์ (NBR) ซึ่งสามารถทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมและความชื้นจากภายนอก และกักเก็บสารหล่อลื่นไว้ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการใช้งานตามปกติ
ภายในตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพแบบมีซีล ได้บรรจุจาระบีลิเธียมคุณภาพสูง ความเหนียวข้น (NLGI) เบอร์ 2 จาระบีชนิดนี้มีคุณสมบัติป้องกันสนิม และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง –30 ถึง 100 °C ปริมาณจาระบีภายในตลับลูกปืนมีมากเพียงพอ ทำให้จาระบีมีอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้ไม่ต้องเติมจาระบีเพิ่มบ่อยๆ

ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม (Needle Roller Bearings)
ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม มีวงแหวนผลิตด้วยวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนโครเมียม (เหล็กแบริ่ง) มีลักษณะเด่นคือมีพื้นที่ภาคตัดขวางค่อนข้างแคบ และสามารถรับแรงได้สูงมาก สามารถใช้งานร่วมกับวงแหวนวงในหรือ ใช้โดยปราศจากวงแหวนวงในได้

ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม แบบไม่มีวงแหวนใน เหมาะสมสำหรับเพลาที่สามารถชุบแข็งและเจียรนัยได้ และเนื่องจากไม่ต้องใช้วงแหวนเป็นรางวิ่งดังนั้นเราสามารถออกแบบเครื่องจักรให้เพลามีความแข็งแรงยิ่งขึ้นได้ ระยะรุนตามแนวแกนเพลาจำกัดตามความกว้างของรางวิ่งบนผิวเพลา การตัดกลึงผิวเพลาให้มีขนาดและรูปทรงอยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมช่วยให้เครื่องจักรมีความแม่นยำในการหมุนสูงขึ้น

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบมีวงแหวนใน มักใช้ในงานที่ไม่สามารถชุบแข็งหรือเจียรนัยผิวเพลาเนื่องจากอาจไม่สะดวกหรือไม่คุ้มค่า ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบมีวงแหวนในยอมให้เพลารุนตัวได้ค่อนข้างจำกัดตามความกว้างของรางวิ่งบนวงแหวนวงใน แต่ถ้าระยะรุนของวงแหวนรุ่นปกติไม่เพียงพอ ก็สามารถเลือกใช้วงแหวนที่หนากว่าปกติแทนได้

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมหน้าแปลน (Needle Roller Bearings with Flanges)
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มของ SKF ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 17 มม. ใช้วงแหวนที่ผนึกอัดเพิ่มเข้าไปทำหน้าที่เป็นหน้าแปลน และเป็นตลับลูกปืนที่ไม่มีรูระบายสารหล่อลื่น สำหรับตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีหน้าแปลนเป็นชิ้นเดียวกับวงแหวนนอก มีร่องและรูระบายสารหล่อลื่นอย่างน้อยหนึ่งรูหรือมากกว่าบนวงแหวนนอก

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมซีลกันฝุ่น (Sealed Needle Roller Bearings)
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแถวเดี่ยวอนุกรม RNA 49 และ NA 49 มีรุ่นที่มีซีลกันฝุ่นด้านเดียว หรือสองด้านให้เลือกใช้ด้วย ซีลกันฝุ่นผลิตจากยางสังเคราะห์ไนไตรด์ (NBR) ทำหน้าที่ปกป้องตลับลูกปืนจากฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมภายนอก ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมซีลรุ่นมาตรฐานทุกตลับมีจาระบีลิเธียมคุณภาพสูง ความเหนียวข้น (NLGI) เบอร์ 2 จาระบีชนิดนี้มีคุณสมบัติป้องกันสนิม และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง –30 ถึง 120 °C

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบไม่มีหน้าแปลน (Needle Roller Bearings without Flanges)
ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบไม่มีหน้าแปลน เป็นตลับลูกปืนที่แยกส่วนได้ ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบไม่มีหน้าแปลนมีทั้งแบบแถวเดี่ยว และแบบสองแถว ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบสองแถวมีร่องและรูระบายสารหล่อลื่นรอบวงแหวนนอก

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com