หมวดสินค้า

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ
SKF BEARING & BEARING UNITS

SKF ผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนา และผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช่จ่ายในการซ่อมบำรุง ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ SKF ในรุ่น EXPLORER ที่สามารถเพิ่มอายุการใช้ได้นานถึง 3 เท่า ตลับลูกปืนที่ออกแบบเฉพาะงาน เช่น

  • ตลับลูกปืนที่ใช้สำหรับงานที่มีอุณหภูมิสูง ใช้วัสดุกราไฟท์ ทีถูกอบร้อนเข้าไว้ในพื้นที่ว่างของตลับลูกปืน เพื่อทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่น ปกป้องตลับลูกปืนจากการปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตลับลูกปืนสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตขนมปัง ผลิตแป้ง ผลิตน้ำดื่ม ผลิตอาหารทุกประเภท เป็นต้น
  • ตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า INSOCOAT ด้วยการพ่นพลาสม่าสารเคลือบด้วยเซรามิค ทำหน้าที่เหมือนฉนวนที่ป้องกันตลับลูกปืนจากความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตลับลูกปืน
  • ตลับลูกปืน HYBRID ที่นำวงแหวนเหล็กมารวมกับเม็ดลูกกลิ้ง และรางวิ่งที่ทำมาจาก SILICONE NITRIDE วัสดุที่มีความแข็งระดับสูงมากและไม่นำไฟฟ้า นอกจากนี้ HYBRID BEARING สามารถรองรับงานที่มีความเร็วรอบสูง และภาวะที่การหล่อลื่นไม่สมบูรณ์ ทนทานต่อความเสียหายอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับลูกปืนเหล็กล้วน
  • ตลับลูกปืนในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (SUPER-PRECISION) เช่น ตลับลูกปืนในเครื่อง CNC เป็นต้น

25 รายการ

N 2XX

N 3XX

NJ 20X E..

NJ 21X E..

NJ 30X E..

NJ 31X E..

NJ 32X E..

NJ 4XX

NJ 22XX E..

NJ 23XX E..

NU 20X E..

NU 21X E..

NU 22X E..

NU 30X E..

NU 31X E..

NU 32X E..

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF จะมีหัวใจหลักสำคัญอยู่ที่เม็ดลูกกลิ้ง ด้วยรูปทรงล็อกการิทึ่ม (Logarithmic Profile) ทำให้การกระจายความเค้นในแนวรับแรงของตลับลูกปืนเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด พื้นผิวได้รับการออกแบบให้สามารถสร้างชั้นฟิล์มได้สูงสุดและช่วยให้การกลิ้งของลูกกลิ้งทรงกระบอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อเทียบกับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบเดิมจะเห็นได้ชัดว่าการปรับปรุงเหล่านี้ทำให้สมรรถนะของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF เพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน และทำให้ตลับลูกปืนได้รับผลกระทบต่อการเยื้องแนวน้อยลงด้วย

SKF ยังได้ผลิตตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกความแม่นยำสูงที่เป็นโลหะ หรือที่เป็นไฮบริด ทั้งแถวเดียวและสองแถว ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก และชุดตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสำหรับล้อรถไฟ และมอเตอร์ฉุดลากของรถไฟ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวแบบเปิดและแบบฝาปิดสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ตลับลูกปืนสำหรับเครื่องรีดโลหะชนิดรีดเย็น และชุดตลับลูกปืนสำหรับใช้ในงานเตาอบแบบต่อเนื่อง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว
ลูกกลิ้งทรงกระบอกจะถูกนำร่องอยู่ระหว่างหน้าแปลนบนวงแหวนหนึ่งของตลับลูกปืน หน้าแปลนนี้ได้รับการออกแบบและผ่านการเจียระไนผิวมาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการหล่อลื่น ลดความเสียดทาน ช่วยระบายความร้อนได้ดีทำให้อุณหภูมิระหว่างการทำงานไม่สูง

ตลับลูกปืนแบบ NU มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก ที่วงแหวนในไม่มีหน้าแปลน สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อได้ทั้งสองทิศทาง

ตลับลูกปืนแบบ N มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ที่วงแหวนนอกไม่มีหน้าแปลน สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อได้ทั้งสองทิศทาง

ตลับลูกปืนแบบ NJ มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกันกับวงแหวนนอก และมีหน้าแปลนหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ตลับลูกปืนนี้สามารถกำหนดตำแหน่งเพลาในแนวแกนได้หนึ่งทิศทาง

ตลับลูกปืนแบบ NUP มีหน้าแปลนสองหน้าติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก มีหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนในและมีหน้าแปลนแบบถอดได้อีกหนึ่งหน้าแปลน (ลักษณะเป็นวงแหวนหน้าแปลน) ตลับลูกปืนนี้สามารถใช้ในการกำหนดตำแหน่งเพลาได้ทั้งสองทิศทาง

ตลับลูกปืนที่มีรูเรียว
ตามปกติแล้วตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF จะผลิตให้มีรูตรงเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม SKF ก็สามารถจัดหาตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีรูเรียว (อัตราเรียว 1:12) ให้ได้เช่นกัน ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีรูเรียวจะมีช่องว่างภายในแนวรัศมีมากกว่าตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีรูตรง และมีรหัสระบุเสริมต่อท้าย K

ตลับลูกปืนพร้อมร่องแหวนล็อค
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมด้วยร่องแหวนล็อคจะระบุด้วยรหัสระบุเสริมต่อท้าย N ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถกำหนดตำแหน่งแนวแกนในรูของตัวเสื้อได้โดยใช้แหวนล็อค ดังนั้นการออกแบบการจัดวางตลับลูกปืนจึงทำได้ง่ายและกะทัดรัดมากขึ้น กรุณาสอบถาม SKF ก่อนการสั่งซื้อ ขนาดมิติของร่องแหวนล็อคและมุมตัดของร่องจะสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 464:1995 ซึ่งได้ระบุมิติขนาดของแหวนล็อคที่เหมาะสมไว้ด้วยกัน

ตลับลูกปืนพร้อมร่องบากกำหนดตำแหน่ง
ในลักษณะงานบางประเภทที่ต้องการความสะดวกในการติดตั้งและถอดตลับลูกปืน วงแหวนนอกจะต้องติดตั้งกับตัวเสื้อแบบสวมหลวม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้วงแหวนนอกของตลับลูกปืนหมุนตามในขณะทำงาน ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวบางตัวจึงผลิตให้มีร่องบากกำหนดตำแหน่งที่ด้านข้างด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

  • ร่องบากกำหนดตำแหน่ง 1 ร่อง รหัสระบุเสริมต่อท้าย N1 หรือ
  • ร่องบากกำหนดตำแหน่ง 2 ร่อง อยู่ตรงข้ามกัน 180 รหัสระบุเสริมต่อท้าย N2

มิติขนาดของร่องบากกำหนดตำแหน่งสอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 5412-1:2000

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์
ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์มีจำนวนเม็ดลูกกลิ้งมาก จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานรองรับแรงกระทำในแนวรัศมีสูงๆ อย่างไรก็ตามตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่สามารถใช้ทำงานที่ความเร็วสูงได้เท่ากับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบมีรัง ผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ของ SKF มีด้วยกันสองแบบได้แก่ แบบ NCF และแบบ NJG

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com