หมวดสินค้า

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ
SKF BEARING & BEARING UNITS

SKF ผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนา และผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช่จ่ายในการซ่อมบำรุง ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ SKF ในรุ่น EXPLORER ที่สามารถเพิ่มอายุการใช้ได้นานถึง 3 เท่า ตลับลูกปืนที่ออกแบบเฉพาะงาน เช่น

 • ตลับลูกปืนที่ใช้สำหรับงานที่มีอุณหภูมิสูง ใช้วัสดุกราไฟท์ ทีถูกอบร้อนเข้าไว้ในพื้นที่ว่างของตลับลูกปืน เพื่อทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่น ปกป้องตลับลูกปืนจากการปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ตลับลูกปืนสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตขนมปัง ผลิตแป้ง ผลิตน้ำดื่ม ผลิตอาหารทุกประเภท เป็นต้น
 • ตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า INSOCOAT ด้วยการพ่นพลาสม่าสารเคลือบด้วยเซรามิค ทำหน้าที่เหมือนฉนวนที่ป้องกันตลับลูกปืนจากความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตลับลูกปืน
 • ตลับลูกปืน HYBRID ที่นำวงแหวนเหล็กมารวมกับเม็ดลูกกลิ้ง และรางวิ่งที่ทำมาจาก SILICONE NITRIDE วัสดุที่มีความแข็งระดับสูงมากและไม่นำไฟฟ้า นอกจากนี้ HYBRID BEARING สามารถรองรับงานที่มีความเร็วรอบสูง และภาวะที่การหล่อลื่นไม่สมบูรณ์ ทนทานต่อความเสียหายอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับลูกปืนเหล็กล้วน
 • ตลับลูกปืนในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (SUPER-PRECISION) เช่น ตลับลูกปืนในเครื่อง CNC เป็นต้น

2 รายการ

811XX

812XX

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก
Cylindrical Roller Thrust Bearings
เหมาะสำหรับการจัดวางตลับลูกปืนที่จำเป็นต้องรองรับแรงรุนสูงมาก ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี มีความแข็งเกร็ง (Stiff) สูง และต้องการพื้นที่ติดตั้งในแนวแกนเพียงเล็กน้อย รุ่นมาตรฐานสามารถรองรับแรงตามแนวแกนได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกมีรูปทรงและลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย มีทั้งแบบที่มีเม็ดลูกกลิ้งแถวเดียว และแบบเม็ดลูกกลิ้งสองแถว โดยปกติตลับลูกปืนอนุกรม 811 และ 812 มักใช้เมื่อตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมมีความสามารถในการรับแรงรุนต่ำเกินไปไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ผิวของเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกถูกปรับให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าใกล้บริเวณปลายเม็ดลูกกลิ้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเค้นบริเวณขอบรางวิ่งซึ่งสัมผัสกับปลายเม็ดลูกกลิ้ง

ตลับลูกปืนชนิดรับแรงสองทิศทาง
สามารถประกอบติดตั้งได้อย่างง่าย ด้วยการใช้แหวนเพลาในอนุกรม WS 811 หรือแหวนเสื้อในอนุกรม GS 811 ที่เหมาะสมกับชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรัง จำนวนสองชุด และแหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเพลา หรือแหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเสื้อ

แหวนคั่นกลางทั้งสองแบบเหล่านี้ควรมีคุณภาพและความแข็งเทียบเท่าแหวนเพลาหรือแหวนเสื้อ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดขนาดแหวนคั่นกลางสามารถติดต่อวิศวกรของ SKF ได้ ค่าแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความแม่นยำเชิงขนาด รูปทรง ตลอดจนความแม่นยำในการหมุนแสดงไว้ในหัวข้อ “ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกัน”

ข้อมูลทั่วไปของตลับลูกปืน
มิติขนาดโดยรอบของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกตรงกับมาตรฐาน ISO 104:2002
ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกรุ่นมาตรฐานมีพิกัดความเผื่อระดับปกติ สำหรับตลับลูกปืนขนาดใหญ่ยังมีรุ่นที่มีความแม่นยำสูงขึ้นคือมีพิกัดความเผื่อระดับ P5 อีกด้วย

พิกัดความเผื่อระดับความระดับปกติและ P5 อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO1999 :1997 ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกไม่สามารถรองรับการเยื้องแนวเชิงมุมใดๆ ระหว่างแนวแกนเพลาและแกนเสื้อ ตลอดจนไม่สามารถรองรับความผิดพลาดในการวางแนวระหว่างพื้นผิวรองรับแหวนตลับลูกปืนทั้งบนเสื้อและบนเพลา

รัง
ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกใช้รังชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับอนุกรมและขนาด

 • รังโพลียาไมด์ 6,6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูป (รูป 7a), ระบุรหัสตามท้าย TN 9 หรือ
 • รังทองเหลือตัดกลึงขึ้นรูป (รูป 7b) ระบุรหัสตามท้าย M

หมายเหตุ
ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกที่มีรังชนิดโพลียาไมด์ 6.6 สามารถใช้งานได้จนถึงอุณหภูมิ 120 °C คุณสมบัติของรังไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้สารหล่อลื่นชนิดที่ใช้กับตลับลูกปืนเม็ดกลมและเม็ดลูกกลิ้งตามปกติ ยกเว้นเมื่อใช้น้ำมันสังเคราะห์หรือจาระบีที่มีน้ำมันพื้นฐานชนิดสังเคราะห์ ตลอดจนสารหล่อลื่นที่มีส่วนประกอบเป็นสารเพิ่มคุณภาพ EP ในอัตราสูงและใช้ที่อุณหภูมิสูง

ในการใช้งานตลับลูกปืนที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องหรือภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบาก ขอแนะนำให้ใช้ตลับลูกปืนที่มีรังทำด้วยโลหะ

ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกัน
พื้นผิวรองรับทั้งในเสื้อและบนเพลาต้องมีระนาบตั้งฉากกับแนวแกนเพลา และต้องสามารถรองรับแหวนของตลับลูกปืนได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแนวรางวิ่งและแนวความกว้างของรางวิ่ง
โดยทั่วไป ชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรังได้รับการจัดวางตามแนวรัศมีบนเพลาเพื่อลดความเร็วในการไถลบนเพลาให้ต่ำที่สุด เมื่อมีความเร็วรอบในการใช้งานสูง ต้องจัดวางชุดเม็ดลูกกลิ้งบนเพลาและผิวเพลาต้องได้รับการเจียรนัย
รางวิ่งบนเพลาและในเสื้อควรมีค่าความแข็งตลอดจนความเรียบผิว เช่นเดียวกันกับผิวรางวิ่งตลับลูกปืนตามปกติ หากต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการรับแรงของชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรังอย่างเต็มที่

รหัสเสริมระบุตามท้ายรหัสตลับลูกปืน
รหัสเสริมระบุตามท้ายที่ใช้เพื่อระบุลักษณะพิเศษบางประการของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกมีความหมายดังต่อไปนี้

 • HB1 แหวนเพลาและแหวนเสื้อได้รับการชุบแข็งแบบเบนไนต์
 • M รังทองเหลืองตัดกลึงขึ้นรูป
 • P5 ความแม่นยำเชิงขนาดและความแม่นยำในการหมุน เพิ่มขึ้นเป็นพิกัดความเผื่อระดับ 5 ตามมาตรฐาน ISO
 • TN รังโพลียาไมด์ 6.6 ฉีดขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com