หมวดสินค้า

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ
SKF BEARING & BEARING UNITS

SKF ผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนา และผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช่จ่ายในการซ่อมบำรุง ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ SKF ในรุ่น EXPLORER ที่สามารถเพิ่มอายุการใช้ได้นานถึง 3 เท่า ตลับลูกปืนที่ออกแบบเฉพาะงาน เช่น

  • ตลับลูกปืนที่ใช้สำหรับงานที่มีอุณหภูมิสูง ใช้วัสดุกราไฟท์ ทีถูกอบร้อนเข้าไว้ในพื้นที่ว่างของตลับลูกปืน เพื่อทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่น ปกป้องตลับลูกปืนจากการปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตลับลูกปืนสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตขนมปัง ผลิตแป้ง ผลิตน้ำดื่ม ผลิตอาหารทุกประเภท เป็นต้น
  • ตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า INSOCOAT ด้วยการพ่นพลาสม่าสารเคลือบด้วยเซรามิค ทำหน้าที่เหมือนฉนวนที่ป้องกันตลับลูกปืนจากความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตลับลูกปืน
  • ตลับลูกปืน HYBRID ที่นำวงแหวนเหล็กมารวมกับเม็ดลูกกลิ้ง และรางวิ่งที่ทำมาจาก SILICONE NITRIDE วัสดุที่มีความแข็งระดับสูงมากและไม่นำไฟฟ้า นอกจากนี้ HYBRID BEARING สามารถรองรับงานที่มีความเร็วรอบสูง และภาวะที่การหล่อลื่นไม่สมบูรณ์ ทนทานต่อความเสียหายอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับลูกปืนเหล็กล้วน
  • ตลับลูกปืนในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (SUPER-PRECISION) เช่น ตลับลูกปืนในเครื่อง CNC เป็นต้น

5 รายการ

C 22XX

C 23XX

C 30XX

C 31XX

C 32XX

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยว CARBTM เป็นตลับลูกปืนเม็ดยาวชนิดใหม่ล่าสุด ตลับลูกปืนเม็ดยาวที่มีขนาดกะทัดรัดและสามารถปรับแนวได้เองชนิดนี้ พัฒนาขึ้นโดย SKF และวางตลาดในปี 1995 ด้วยลักษณะการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ตลับลูกปืนชนิดนี้มีคุณสมบัติในการปรับแนวได้ สามารถขยายตัวในแนวแกนอย่างอิสระของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนชนิดนี้ยังมีลักษณะพื้นที่หน้าตัดที่กะทัดรัด ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของตลับลูกปืนเม็ดเข็มอีกด้วย

ตลับลูกปืน CARB สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลาย ซึ่งต้องการให้ตลับลูกปืนรับแรงในแนวรัศมี จุดประสงค์หลักของการใช้ตลับลูกปืนชนิดนี้คือ ใช้เป็นตลับลูกปืนด้านไม่กำหนดตำแหน่ง (non-locating) ด้วยเหตุนี้การผสมผสานกันระหว่างคุณสมบัติการปรับแนวได้เองและการขยับตำแหน่งในแนวแกนได้ สามารถเลือกใช้งานตลับลูกปืนในเครื่องจักรที่ต้องการประหยัดเนื้อที่ ลดน้ำหนักเครื่องจักร ซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตได้ เราสามารถปรับตั้งค่าช่องว่างภายในตามแนวรัศมีของตลับลูกปืนได้อย่างแม่นยำได้ด้วยการขยับวงแหวนวงใดวงหนึ่งไปกลับตามแนวแกนเทียบกับวงแหวนที่อยู่ตรงข้าม ตลับลูกปืนชนิดนี้ช่วยให้การออกแบบลักษณะการจัดวางตลับลูกปืนของเพลาขนาดยาวๆ ซึ่งต้องเผชิญสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำได้ง่ายขึ้น ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยว CARB ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ระดับความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรลดลง เช่นในเครื่องจักรโรงงานกระดาษ หรือในพัดลม

ตลับลูกปืน CARB เป็นตลับลูกปืนแถวเดี่ยว มีเม็ดลูกกลิ้งลักษณะสมมาตร ขนาดยาวและมีลักษณะโค้งเล็กน้อย ผิวรางวิ่งทั้งวงแหวนนอกและวงแหวนในมีลักษณะเว้าเป็นแอ่ง และจัดวางอย่างมีสมมาตรเมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลางของตลับลูกปืน การผสมผสานลักษณะพื้นผิวรางวิ่งวงแหวนทั้งสองอย่างลงตัว ช่วยให้การกระจายแรงในตลับลูกปืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยลดความเสียดทานในขณะทำงาน

เม็ดลูกกลิ้งของตลับลูกปืน CARB มีคุณสมบัติการบังคับแนวได้ด้วยตัวเอง กล่าวคือเม็ดลูกกลิ้งจะปรับตำแหน่งและแนวการกลิ้งเพื่อให้สามารถกระจายแรงตลอดทั่วทั้งความยาวตามแนวแกนเม็ดลูกกลิ้ง และ/หรือ ขณะที่เม็ดลูกกลิ้งวางตัวเยื้องแนวเมื่อเทียบกับวงแหวนนอก

ความสามารถในการรับน้ำหนักของตลับลูกปืน CARB นั้นมีค่าสูงมาก แม้ในขณะที่ตลับลูกปืนอยู่ในสภาพเยื้องแนวเชิงมุมหรือขยับตัวตามแนวแกน ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ได้ลักษณะการจัดวางตลับลูกปืนที่มีความน่าเชื่อถือในระหว่างการทำงาน พร้อมทั้งมีอายุในการใช้งานยาวนาน

ตลับลูกปืนแบบเปิด
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยว CARB ถูกผลิตขึ้นสองแบบ เป็นลักษณะการออกแบบมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับขนาดและอนุกรมของตลับลูกปืน ดังนี้

  • ตลับลูกปืนชนิดที่มีรัง
  • ตลับลูกปืนชนิดส่วนประกอบสมบูรณ์หรือแบบไม่มีรัง

ตลับลูกปืนชนิดส่วนประกอบสมบูรณ์ มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงกว่า ตลับลูกปืนชนิดที่มีรังมาก ตลับลูกปืนทั้งสองแบบมีทั้งชนิดที่รูในเป็นทรงกระบอก หรือรูในเป็นรูเรียว อัตราเรียวของรูในตลับลูกปืนมีทั้งอัตรา 1:12 (ระบุรหัสเสริมตามท้าย K) หรือ 1:30 (ระบุรหัสเสริมตามท้าย K30) ขึ้นอยู่กับความหนาของตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่น
ปัจจุบันตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่นที่มีจำหน่าย ได้แก่ตลับลูกปืนชนิดส่วนประกอบสมบูรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับงานความเร็วรอบต่ำเท่านั้น ตลับลูกปืนซึ่งมีฝาปิดกันฝุ่นทั้งสองด้านเหล่านี้ ภายในบรรจุจาระบีชนิดทนอุณหภูมิสูง และเป็นตลับลูกปืนที่ปลอดการบำรุงรักษา

ตลับลูกปืนสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน
SKF ผลิตตลับลูกปืน CARB ที่มีรังเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปผ่านการชุบผิวแข็ง มีรูในเป็นทรงกระบอกเป็นรุ่น C 23/C4VG114 สำหรับใช้เป็นตลับลูกปืนด้าน Free หรือด้านไม่กำหนดตำแหน่งของเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน ตลับลูกปืนเหล่านี้มีมิติขนาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกันกับตลับลูกปืนรุ่น C 23 ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถประกอบกับเพลาด้วยพิกัดสวมแน่นได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากพิกัดงานสวมไม่ถูกต้อง การใช้ตลับลูกปืน CARB เป็นตลับลูกปืนด้านไม่กำหนดตำแหน่งในเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน ทำให้เกิดระบบตลับลูกปืนชนิดปรับแนวได้เอง ที่มีสมรรถนะการทำงานและมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเดิม ตลับลูกปืน CARB ทุกตลับผลิตขึ้นตามหลักการของตลับลูกปืน SKF Explorer

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com