หมวดสินค้า

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ
SKF BEARING & BEARING UNITS

SKF ผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนา และผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช่จ่ายในการซ่อมบำรุง ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ SKF ในรุ่น EXPLORER ที่สามารถเพิ่มอายุการใช้ได้นานถึง 3 เท่า ตลับลูกปืนที่ออกแบบเฉพาะงาน เช่น

  • ตลับลูกปืนที่ใช้สำหรับงานที่มีอุณหภูมิสูง ใช้วัสดุกราไฟท์ ทีถูกอบร้อนเข้าไว้ในพื้นที่ว่างของตลับลูกปืน เพื่อทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่น ปกป้องตลับลูกปืนจากการปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ตลับลูกปืนสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตขนมปัง ผลิตแป้ง ผลิตน้ำดื่ม ผลิตอาหารทุกประเภท เป็นต้น
  • ตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า INSOCOAT ด้วยการพ่นพลาสม่าสารเคลือบด้วยเซรามิค ทำหน้าที่เหมือนฉนวนที่ป้องกันตลับลูกปืนจากความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตลับลูกปืน
  • ตลับลูกปืน HYBRID ที่นำวงแหวนเหล็กมารวมกับเม็ดลูกกลิ้ง และรางวิ่งที่ทำมาจาก SILICONE NITRIDE วัสดุที่มีความแข็งระดับสูงมากและไม่นำไฟฟ้า นอกจากนี้ HYBRID BEARING สามารถรองรับงานที่มีความเร็วรอบสูง และภาวะที่การหล่อลื่นไม่สมบูรณ์ ทนทานต่อความเสียหายอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับลูกปืนเหล็กล้วน
  • ตลับลูกปืนในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (SUPER-PRECISION) เช่น ตลับลูกปืนในเครื่อง CNC เป็นต้น

17 รายการ

H 2XX

H 23XX

H 3XX

H 30XX

H 31XX

HA 3XX

HA 31XX

HE 2XX

HE 23XX

HE 3XX

AHX 23XX

AHX 3XX

AHX 31XX

AHX 32XX

MB XX

KM XX

ปลอกปรับขนาดเพลา (ADAPTER SLEEVES)
ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งตลับลูกปืนรูเรียวที่ติดตั้งเข้ากับเพลาทรงกระบอก ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นที่นิยมใช้มากกว่าปลอกสวมเพลา ทั้งนี้เนื่องจากสามารถติดตั้งตลับลูกปืนบนเพลาเรียบ (smooth shaft) หรือเพลาที่เปลี่ยนขนาด (stepped shaft) ก็ได้ ช่วยให้การประกอบติดตั้งง่ายขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งบนเพลาเพิ่มเติม

ปลอกปรับขนาดเพลาแบบพื้นฐาน
ปลอกปรับขนาดเพลาของ SKF จัดชุดมาพร้อมกับแป้นเกลียวล็อค และแหวนล็อค ปลอกปรับขนาดเพลาขนาดเล็กจะใช้กับแหวนล็อค ปลอกปรับขนาดเพลาขนาดใหญ่จะใช้กับคลิพล็อค ปลอกมีร่องแคบๆ ยาวตลอด อัตราเรียวของผิวนอกเท่ากับ 1:12 ปลอกปรับขนาดเพลาที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาด 40 จะได้รับการเคลือบผิวหน้าด้วยฟอสเฟต สำหรับปลอกที่มีขนาดใหญ่กว่านี้จะอาบผิวหน้าด้วยน้ำมันเท่านั้น SKF ผลิตปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับเพลาขนาดเป็นเมตริกและขนาดเป็นนิ้ว

ปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับการอัดน้ำมัน
เพื่อช่วยให้สามารถใช้วิธีการอัดน้ำมัน (Oil Injection Method) ในการถอดและประกอบตลับลูกปืนได้ง่ายขึ้น SKF สามารถจัดปลอกปรับขนาดเพลาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูในขนาด 140 ถึง 200 มม.พร้อมร่องอัดน้ำมันแบบต่างๆได้ตามความต้องการ ปลอกปรับขนาดเพลาของ SKF ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตั้งแต่ 200 มม. เป็นต้นไปจะมีท่อส่งน้ำมัน และร่องกระจายน้ำมันเป็นมาตรฐานในตัว ปลอกปรับขนาดเพลาแบบนี้ จะมีท่อส่งน้ำมันอยู่ที่ด้านเกลียว และมีร่องกระจายน้ำมันกระจายอยู่ที่ผิวด้านนอก เมื่ออัดน้ำมันผ่านท่อและร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดชั้นฟิล์มน้ำมันขึ้นระหว่างผิวรูในของตลับลูกปืน และผิวนอกของปลอกปรับขนาดเพลา ความเสียดทานที่ผิวสัมผัสและแรงที่ใช้สำหรับการติดตั้งและการถอดจะน้อยลงอย่างมาก รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดเกลียวสำหรับติดตั้งหัวอัดน้ำมันและขนาดของน็อตไฮดรอลิกที่เหมาะสมจะมีแสดงอยู่ในคู่มือตลับลูกปืน

ปลอกสวมเพลา (Withdrawal Sleeves)

การออกแบบปลอกสวมเพลา
เราสามารถใช้ปลอกสวมเพลาในการติดตั้งตลับลูกปืนรูเรียวเข้ากับเพลาทรงกระบอกที่มีการตกบ่า ปลอกสวมเพลาจะถูกดันเข้าไปในรูของตลับลูกปืนที่ดันต้านอยู่กับบ่ายันของเพลา จากนั้นจึงล็อคตำแหน่งของปลอกด้วยแป้นเกลียวล็อค หรือแผ่นปิดปลายเพลา (end plate) แป้นเกลียวล็อคและแผ่นปิดปลายเพลาไม่ได้จำหน่ายเป็นชุดพร้อมกับปลอก แป้นเกลียวล็อคที่เหมาะสำหรับใช้กับปลอกสวมเพลาคือ แป้นเกลียวล็อครุ่น KM หรือ HM ซึ่งต้องสั่งซื้อเพิ่มต่างหาก

ปลอกสวมเพลาแบบพื้นฐาน
ปลอกสวมเพลารุ่นมาตรฐานของ SKF ได้รับการเคลือบด้วยสารกันสนิม ปลอกมีช่องแคบๆยาวตลอดและผิวนอกมีอัตราเรียว 1:12 ยกเว้นปลอกในอนุกรม AH 240 และ AH 241 ที่ผิวนอกมีอัตราเรียว 1:30 ซึ่งใช้กับตลับลูกปืนอนุกรมขนาดหนารุ่น 40 และ 41

ปลอกสวมเพลาสำหรับการอัดน้ำมัน
เพื่อให้สามารถใช้วิธีการอัดน้ำมัน (Oil Injection Method) ในการติดตั้งและถอดตลับลูกปืนได้สะดวก ปลอกสวมเพลาของ SKF ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไปจะมีท่อส่งน้ำมันและร่องกระจายน้ำมันอยู่ในตัวเป็นมาตรฐาน ปลอกรุ่น AOH เหล่านี้จะมีท่อส่งน้ำมันด้วยกันสองท่ออยู่ที่ด้านเกลียว และมีร่องกระจายน้ำมันกระจายในทิศทางของเส้นรอบวง และทิศทางในแนวแกน ทั้งผิวด้านนอกและผิวด้านในของปลอก เมื่ออัดน้ำมันผ่านทางท่อและร่องเหล่านั้น จะเกิดชั้นฟิล์มน้ำมันขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของพื้นผิวรูในของตลับลูกปืนและผิวนอกของปลอก และพื้นผิวรูในของปลอกกับผิวเพลา ความเสียดทานที่ผิวสัมผัสและแรงที่ใช้สำหรับการติดตั้งและการถอดจะน้อยลงอย่างมาก

SKF มีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอัดน้ำมันจำหน่าย ทั้งนี้การใช้แป้นเกลียวไฮดรอลิกก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การติดตั้งและถอดตลับลูกปืนทำได้อย่างง่าย

แป้นเกลียวล็อค (Lock Nuts)
แป้นเกลียวล็อคหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แป้นเกลียวเพลา หรือแป้นเกลียวสวม(shaft nut or withdrawal nut) ขึ้นอยู่ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของตลับลูกปืนและชิ้นส่วนอื่นๆบนเพลา และยังช่วยให้การติดตั้ง และการถอดตลับลูกปืนบนปลอกสวมเพลาหรือเพลาเรียวทำได้ง่าย แป้นเกลียวล็อคของ SKF มีรูปแบบการจับยึดเพลาหลากหลายแบบ มีรหัสสินค้า KM, KML, KMFE, KMK เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com