48 รายการ

Sanding Sheets

Economy Emery Cloth - Rolls

Economy Emery Cloth - Sheets

Aluminium Oxide Cloth - Rolls

Aluminium Oxide Cloth - Sheets

Wet or Dry Silicon Carbide Paper

Fibre Discs

Sanding Discs - Plain (no holes)

Portable Sander & Linisher Belts

Cylindrical  - End Cutting 3

Cylindrical  - End Cutting 9

Cylindrical Plain End Cut 3 - Rapid Cut

Cylindrical Plain End Cut 9 - Chipbreaker

Cylindrical Ball Nosed Cut 3 - Rapid Cut

Cylindrical Ball Nosed Cut 9 - Chipbreaker

Round Tree Cut 3 - Rapid Cut

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com