หมวดสินค้า

ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ
SKF BEARING & BEARING UNITS

SKF ผู้นำระดับโลกในการออกแบบพัฒนา และผลิตตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช่จ่ายในการซ่อมบำรุง ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ SKF ในรุ่น EXPLORER ที่สามารถเพิ่มอายุการใช้ได้นานถึง 3 เท่า ตลับลูกปืนที่ออกแบบเฉพาะงาน เช่น

 • ตลับลูกปืนที่ใช้สำหรับงานที่มีอุณหภูมิสูง ใช้วัสดุกราไฟท์ ทีถูกอบร้อนเข้าไว้ในพื้นที่ว่างของตลับลูกปืน เพื่อทำหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่น ปกป้องตลับลูกปืนจากการปนเปื้อนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ตลับลูกปืนสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตขนมปัง ผลิตแป้ง ผลิตน้ำดื่ม ผลิตอาหารทุกประเภท เป็นต้น
 • ตลับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า INSOCOAT ด้วยการพ่นพลาสม่าสารเคลือบด้วยเซรามิค ทำหน้าที่เหมือนฉนวนที่ป้องกันตลับลูกปืนจากความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตลับลูกปืน
 • ตลับลูกปืน HYBRID ที่นำวงแหวนเหล็กมารวมกับเม็ดลูกกลิ้ง และรางวิ่งที่ทำมาจาก SILICONE NITRIDE วัสดุที่มีความแข็งระดับสูงมากและไม่นำไฟฟ้า นอกจากนี้ HYBRID BEARING สามารถรองรับงานที่มีความเร็วรอบสูง และภาวะที่การหล่อลื่นไม่สมบูรณ์ ทนทานต่อความเสียหายอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าตลับลูกปืนเหล็กล้วน
 • ตลับลูกปืนในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (SUPER-PRECISION) เช่น ตลับลูกปืนในเครื่อง CNC เป็นต้น

13 รายการ

72XX BE.. ติดตั้งเดี่ยว

72XX BE.. ติดตั้งคู่แบบสากล

73XX BE.. ติดตั้งเดี่ยว

73XX BE.. ติดตั้งคู่แบบสากล

74XX B..

32XX

33XX

QJ 2XX

QJ 2XX

QJ 3XX MA

QJ 3XX N2MA

3057XX

3058XX

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม รุ่นสมรรถนะ SKF Explorer
มีความพิเศษตรงที่รางวิ่งของวงแหวนในและของวงแหวนนอก อยู่เยื้องแนวกันตามแนวแกนของเพลา ตลับลูกปืนนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับแรงรวมได้ สามารถรองรับแรงในแนวรัศมีและแรงรุนที่กระทำพร้อมกัน และรับแรงรุนของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมจะเพิ่มขึ้นตามองศามุมสัมผัสที่เพิ่มขึ้น มุมสัมผัสนี้หมายถึงมุมของเส้นที่โยงระหว่างจุดสัมผัสของเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งของวงแหวนในและวงแหวนนอก (แนวแรงที่ถ่ายทอดจากรางวิ่งหนึ่งไปยังอีกรางวิ่งหนึ่ง) อ้างอิงกับเส้นที่ตั้งฉากกับแกนของตลับลูกปืน SKF ได้ผลิตออกมาหลายแบบและขนาด สำหรับแบบที่มักใช้ในงานวิศวกรรมทั่วไปเช่น

 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว (Single row angular contact ball bearing) สามารถรับแรงรุนได้เพียงทิศทางเดียว ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวของ SKF ที่เป็นแบบพื้นฐานคือตลับลูกปืนในอนุกรมขนาด 72 B และ 73 B ซึ่งมีลักษณะการออกแบบสองแบบด้วยกัน และมีรังให้เลือกใช้ได้หลายชนิด P รังโพลียาไมด์ 6.6 เสริมใยแก้วฉีดขึ้นรูป,Yรังทองเหลืองอัดขึ้นรูปแบบหน้าต่างวางที่ศูนย์กลางเม็ดลูกกลิ้ง ,M รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูปแบบหน้าต่าง วางศูนย็กลางที่เม็ดลูกกลิ้ง ,J รังเหล็กอัดขึ้นรูป ,F รังเหล็กกลึงขึ้นรูป 
  *ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน (ไม่สามารถนำมาใช้จับคู่ได้) สำหรับลักษณะการจัดเรียงด้วยตลับลูกปืนเดี่ยว
  *ตลับลูกปืนสำหรับติดตั้งเข้าคู่แบบสากล Universal Maching
  ติดตั้งจับคู่ชิดกันในลักษณะต่างๆ แล้วจะได้ค่าของช่องว่างภายในแนวแกนตามต้องการ และแรงจะสามารถกระจายได้ อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้แผ่นชิมหรืออุปกรณ์อื่นๆมาเสริม มีรหัสเสริมต่อท้ายซึ่งเป็นตัวระบุระดับช่องว่างภายใน ตลับลูก ลูกปืน (CA, CB, CC) หรือระดับพรีโหลด (GA, GB, GC) ข้อสำคัญเมื่อทำการสั่งซื้อตลับลูกปืนสำหรับติดตั้งเข้าคู่แบบสากลให้ระบุจำ จำนวนตลับลูกปืนที่ต้องการการติดตั้งแบบเป็นคู่หรือแบบเป็นชุดจะใช้ต่อเมื่อความสามารถในการรับแรงของตลับลูกปืนตลับเดียวไม่เพียงพอ (ติดตั้งแบบ เรียงตามกัน) หรือเมื่อตลับลูกปืนจะต้องรับแรงในแนวแกนหรือแรงรุนสองทิศทาง (ติดตั้งแบบหน้าชนหน้าและแบบหลังชนหลัง)
 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว (Double row angular contact ball bearing) มีลักษณะการออกแบบเช่นเดียวกับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว วางติดกันสองตลับแต่พื้นที่ใช้งานในแนวแกนจะน้อยกว่า ตลับลูกปืนชนิดนี้นอกจากจะสามารถรองรับแรงกระทำในแนวรัศมีได้ และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้สองทิศทางอีกด้วย เนื่องจากมีลักษณะการจัดวางจับคู่แบบหลังชนกันจึงทำให้ตลับลูกปืนมีความแข็งเกร็งและสามารถรองรับโมเมนต์ดัดได้ ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวแบบมาตรฐานของ SKF รวมถึง
  *ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน (open bearings)
  *ตลับลูกปืนพร้อมฝาปิดกันฝุ่น (shielded bearings)
  *ตลับลูกปืนที่วงแหวนในแยกเป็นสองชิ้น (two-piece inner ring)
  *ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวของ SKF อนุกรมขนาด 32 A และ 33 A ,52A และ 53A ภายในได้รับการออกแบบให้สามารถ ทำงานได้อย่างสูงสุดและไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้งจึงทำให้เกิดข้อได้เปรียบด้านการใช้งานดังนี้
 • สามารถใช้ในลักษณะการทำงานแบบตลับลูกปืนเข้าคู่แบบสากลได้
 • มีความสามารถในการรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนทั้งสองทิศทาง
 • ทำงานเสียงเงียบ
 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด (Four-point contact ball bearing) เป็นตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวซึ่งออกแบบให้รางวิ่งสามารถรับแรงรุนได้ทั้งสองทิศทาง และแบ่งความสามารถในการ รับแรงเป็นสัดส่วนกันระหว่างแรงในแนวแกนและแรงในแนวรัศมี การเลือกใช้ตลับลูกปืนชนิดนี้จะประหยัดพื้นที่ในแนวแกน ได้มากกว่าการใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองตลับ ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดที่เป็นมาตรฐานของ SKFประกอบ ไปด้วย ตลับลูกปืนอนุกรม QJ2 และ QJ3 ซึ่งมีทั้ง
 • ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน
 • ตลับลูกปืนพร้อมร่องกำหนดตำแหน่ง
 • ลูกกลิ้งแคมสองแถว (Double row cam roller) ตลับลูกปืนแคมโรลเลอร์ เป็นตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุมสองแถวแบบมีฝาปิดเหล็กสองด้าน รหัสสินค้า 30570XC-2Z,30580X C-2Z

SKF ยังมีตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมอื่นๆ เช่น ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมความแม่นยำสูงสำหรับเครื่องมือกล ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมขนาดใหญ่แถวเดี่ยวและสองแถวสำหรับการใช้งานหนักทางวิศวกรรม

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด tpsbearing 087-549-6591 sales@tpsbearing.com