POWER TRANSMISSION

ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการใช้งานของตลับลูกปืน ทั้ง 2 ส่วน จะทำงานขับเคลื่อนไปด้วยกัน ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยความรู้ความชำนาญของ SKF ในเรื่องตลับลูกปืนแล้วชิ้นส่วนส่งกำลัง ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF สามารถช่วยลูกค้าปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง

 

 • Belts สายพาน
  0.00 ฿
 • Pulleys มู่เล่ย์
  0.00 ฿
 • Chains โซ่
  0.00 ฿
 • Sprockets เฟืองโซ่
  0.00 ฿
 • Couplings คับปลิ้ง
  0.00 ฿
 • Bushing บูช
  0.00 ฿

SKF สามารถให้ท่านได้มากกว่าผู้จัดจำหน่ายรายอื่น เพราะเรามีความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของตลับลูกปืนและผลิตภัณฑ์ส่งกำลัง เราใช้ความรู้ในเรื่องนี้ในการช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาตลับลูกปืนที่เกิดจากระบบส่งถ่ายกำลัง และช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานนั้นๆ 

 

SKF จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังผ่านคลังสินค้าและระบบกระจายสินค้าที่มีอยู่ทั่วโลก ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงสินค้ากว่า 30,000 รายการ ครอบคลุมสินค้าที่นิยมใช้กัน 6 ประเภท คือ :

 • สายพาน (Belts)

 • มู่เล่ย์ (Pulleys)

 • โซ่ (Chains)

 • เฟืองโซ่ (Sprockets)

 • คับปลิ้ง (Couplings)

 • บูช (Bushings and Hubs)

 

Visitors: 41,379