OIL & GREASE สารหล่อลื่น

สารหล่อลื่น ตัวช่วยชั้นยอดในการทำงานของเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ราบรื่น ไม่ติดขัด ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ส่งผลต่อผลผลิตที่มากขึ้นตาม ของ SKF มีให้เลือกใช้สำหรับการใช้งานเฉพาะแบบหลากหลาย

  • จาระบี่สำหรับงานอุตสาหกรรมและรถยนต์
  • จาระบีสมรรถนะสูง
  • จาระบีสำหรับอุณหภูมิการทำงานสูงมาก LGMT 3118
  • จาระบีสำหรับการทำงานที่มีแรงดันสูง
  • จาระบี Biodegradable
  • จาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

 

ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้

แม้ว่าจะเป็นตลับลูกปืนที่ดีที่สุด แต่ถ้าได้รับการหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสม ก็ ไม่สามารถให้ประสิทธิภาพการ ทำงานที่ดีที่สุดได้ การเลือกใช้สารหล่อลื่นที่ถูกต้อง ด้วยระยะเติมและวิธีเติมที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างยิ่ง

 

SKF คือผู้ผลิตตลับลูกปืนชั้นนำของโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ และให้ความใส่ใจอย่างจริงจัง วิศวกรของ SKF พิจารณาสารหล่อลื่นว่าเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการออกแบบจัดวางตลับลูก ปืนและ มีความสำคัญเทียบเท่าตลับลูกปืน วิธีการเติมสารหล่อลื่นมีความสำคัญเท่ากับการเลือกใช้ ปริมาณเติมและ ระยะเติมที่ถูกต้อง SKF วิจัยและพัฒนาระบบหล่อลื่นต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นแบบแมนน่วลและ แบบอัตโนมัติ รวมทั้งระบบหล่อลื่นแบบอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง วันนี้ SKF ไม่เพียงให้ความ สำคัญว่าตลับลูกปืนคือหัวใจของเครื่องจักร แต่ได้พัฒนาระบบหล่อลื่นในการแก้ปัญหาของเครื่องจักร

 
Visitors: 41,386