คลังความรู้

ตลับลูกปืน SKF Explorer ลักษณะพิเศษของ SKF

       ตลับลูกปืน SKF Explorer  เพื่อตอบสนองความต้องการประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการใช้งานเครื่องจักรสมัยใหม่ SKF ได้พัฒนาตลับลูกปืนรุ่น SKF Explorer ซึ่งช่วยลดผลเสียต่อ 

 สิ่งแวดล้อมด้วยการเอื้ออำนวยให้สามารถออกแบบเครื่องจักรได้ขนาดเล็กลงลดการใช้สารหล่อลื่นและลดพลังงาน อีกทั้งยังลดความจำเป็นในการซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิผลการผลิต 

       ตลับลูกปืนความแม่นยำสูงพิเศษ  ตลับลูกปืนในรุ่นความแม่นยำสูงนี้ได้รับการออกแบบและผลิตสำหรับเครื่องมือกล Centrfuges แท่นพิมพ์ และการใช้งานอื่น ๆ 

 ที่ต้องการความแม่นยำในการทำงานสูงและอายุการใช้งานยาวนานชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อ

SKF ผลิตชุดตลับลูกปืนและตัวเสื้อมากมายหลายชนิด

เพื่อตอบสนองความต้องการในทุ่การใช้งาน ชุดตลับลูกปืนที่ประกอบตัวยตลับลูกปืน ตัวเสื้อ ซีล และสารหล่อลื่น ได้รับการเต็มสารหล่อลื่นและประกอบมาก่อนเพื่อง่ายต่อการติดตั้ง  

ผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แก่

*CARB ได้รับการออกแบบใหม่ทศวรรษนี้ที่ช่วยแก้ปัญหา 

*ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกผลิตจากเหล็กปลอดสนิม (Stainless steel) 

                                                                     *ICOS ตลับลูกปืนติดตั้งพร้อมซีลน้ำมัน 

                                                                     *ตลับลูกปืนเม็ดโค้งพร้อมแผ่นกันฝุ่น (Sealed Spherical Roller Bearing) 

                                                                     *ตลับลูกปืนเม็ดกลมและตลับลูกปืนสำหรับใช้งานที่อุณภูมิสูงมากเป็นพิเศษ Insocoat ตลับลูกปืนเคลือบฉนวนไฟฟ้าป้องกันและปัญหากระแสไฟฟ้าไหลผ่านตลับลูกปืนในงานมอเตอร์ไฟฟ้า

                                                                     *ตลับลูกปืน รุ่น SKF Explorer ตลับลูกปืนที่ได้รับการปรับปรุงการออกแบบใช้วัตถุดิบและขบวนการผลิตใหม่เพื่ออายุการใช้งานยาวนานขึ้น 

                                                                           นอกจากนี้ยังมีตลับลูกปืนอื่นๆ สำหรับลักษณะการใช้งานพิเศษ เช่น

                                                                     *ตลับลูกปืนไฮบริด Hybrid Bearings

                                                                     *ตลับลูกปืนเคลือบฉนวน Insulated Bearings

                                                                     *ตลับลูกปืนทนความร้อนสูง High Temperature Bearings 

                                                                     *ตลับลูกปืนพร้อมสารหล่อลื่นแข็ง Bearing with Solid Oil

                                                                     *ตลับลูกปืนพร้อมเซนเซอร์ Sensorized Bearings

Visitors: 41,379