กิจกรรม

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 นายเพเล่ อีริคเซ่น กรรมการผู้จัดการ และนายณรงค์ นิมิตรมงคล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผู้แทนจำหน่ายอุตสาหกรรมของ บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

 ร่วมแสดง ความยินดีในงานเปิดที่ทำการของบริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 98/8-9 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  (อมตะนคร) 

โดยมี คุณวรางคณา เหลืองวารินกุล  กรรมการผู้จัดการ ที่พีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ ให้การต้อนรับ

     บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด พร้อมให้บริการลูกค้าในจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราะ และพื้นที่ในภาคตะวันออก นับว่าเป็นศูนย์บริการครบวงจรที่จัดจำหน่ายและบริการตลับลูกปืน   

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน เครื่องมือตรวจสอบเครื่องจักรเชิงเฝ้าระวัง สารหล่อลื่นและระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง ซีล รวมถึงผลิตภัณฑ์เคลื่ยนที่เชิงเส้น  

กล่าวได้ว่า เป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่าย SKF ที่สามารถมอบโซลูชั่นส์ในการแก้ปรัญหางานหมุนรอบเพลาได้อย่างแท้จริง  


ติดต่อทีมงานขายและบริการของ ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ ได้ที่

 98/8-9 หมู่ที่ 3 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000  

                                                                   โทร 080-269-6635  แฟ็กซ์ 033 083 989     

                                                                   HOTLINE : 080-269-6635   EMAIL : sales@tpsbearing.com

Visitors: 41,382